bifikir


bifikir
f.ə. fikirsiz, fikir etməyən; m. qəmsiz, qüssəsiz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.